Gedichten door Ulfgar

Ga naar beneden

Gedichten door Ulfgar

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:15

Ragnarokr (I: introspectie)Wigrid,
hei,
vrij
van korenaren;
's heirs hei,
voor de machtige legerscharen;
geen grootser heir,
immer sagen konden baren,
dan 't heir dezer die waren
in deze legerscharen;
en zij
zijn allen in mij,
en de grote strijd,
en het eind' dezer tijd.
In elke minuut,
van elke dag,
overschouwt m'n ziele Wigrid wijd,
en mint de Grote Slag.


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Alvader

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:19

AlvaderDoor de droom spreekt gij tot mij,
en wanneer ‘k waad doorheen de vlammen
vind ‘k u immer bij mijn zij…
Waarheen mijn weg ook leide,
gij gaat met mij de baan;
zelfs in mijner eenzaamheid
zijt gij nimmer heengegaan…
Gij die zingt de wind die drijft
mij over 't aangezicht der bestaan,
gij leidt mijn blik voorbij de verte,
voorbij de kim in de oneindigheid,
gij wakkert moed in mijner herte,
en in mijn daad rechtvaardigheid;
gaarne mag ‘k uw woorden dromen,
en gaarne met u bieden,
’t hoofd aan 't onbekende dat moet komen.


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

In de schaduw van de Irminzuil

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:21

In De Schaduw Van De IrminzuilSperen suisden,
schilden doorkliefd,
pezen bespeeld,
innig geliefd.
Ware cellisten,
zonden pijlen in 't ijle;
een weerwoord,
van geweld op geweld
en lage listen,
waarmee 't volk werd gekweld,
waarmee de Zuil was geveld.

De speren,
de cellisten,
de zwaarden
en bijlen beslisten
de Zuil te eren
door zich te weren;
en hoeveel eeuwen
sindsdien ook zijn voorbijgevlogen,
en hoevele malen,
de mens sindsdien ook is bedrogen;
het hart herinnert zich die tijd,

de hand herinnert zich die strijd.


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Freya

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:22

Freya’t Was op Idavoll,
waar peis zich voltrok;
na bloed vloeiden tranen,
toen de schoonste der Wanen,
als pand met de Asen,
naar Asgard vertrok.
Hare naam nu gedragen,
door de vijfde der dagen,
als bloesems op de lentewind,
uit eertijdse sagen,
tot mij gedragen,
in mijne ziele ik haar vind,
in hare macht zij mijn herte bindt.

Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Alvader II

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:23

AlvaderGij leidt mijn hand in elk gevecht,
mijn geest in elke strijd;
gij die elk pleit beslecht,
zijt bij mij als ik lijd....

In u stel ik mijn vertrouwen,
en in mijn eigen kracht;
gij die laat ontvouwen,
het sterrenkleed in diepe nacht...

Gij spreekt tot mij in spraak zo zacht,
de wijsheid der aeonen...
Laat tot komt de deemstering die wacht,
mij in uw halle wonen...

Tot komt het einde van al wat is,
tot zonne zelf zal wijken,
zal 'k zitten aan uw dis,
zal 'k zijn onder gelijken.


Lupus


Laatst aangepast door Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:25; in totaal 1 keer bewerkt
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

De grootse cavalcade

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:24

De Grootse CavalcadeZie ze, de zielen,
een garde zo heraldisch;
schildboortige paladijnen,
als brandaris in de duisternis,
de Ravenheer, en de zijnen;
over zeniths promenade,
trekt hun grootse cavalcade.

Hoort hen, de zielen,
hoort het schallen hunner hoorn;
wanneer stervelingen schuilen,
hoort Speerheers drift en toorn
doorheen het stormse huilen;
over zeniths promenade,
weerklinkt de woeste serenade.

Ik zie ze, de zielen,
nu Donderaars donder
klokt 't late uur,
omineus en vol van wonder;
zij verwelkomen mij in armatuur.
Het is een grootse cavalcade,
ter mijner accolade.


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

De roep tot Valhall

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:25

De Roep tot ValhallHeer der woedenden,
hoeder der bloedenden,
uw is de galg,
uw de speer,
de leer van weleer,
en wild uw jacht
in Decembernacht.
Broeders vinden,
zeker ik zal,
voorbij de wereld der blinden
voorbij de poort uwer hal…

Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Hugin & Munin

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:27

Hugin & MuninHugin en Munin...
gedacht’ en geheugen,
vlieden heen en weer,
doch keren immer
naar hunne meester weer…

Waar ook de waarheid schuilt
zij zullen haar vinden,
hun meester noemt éénoog
die met de wolven huilt
tot de wereld der blinden.

Hugin en Munin…
door de mist van ’t bestaan,
wie de ogen sluit,
hoort heden nog immer
hunne vleugels' vlucht slaan.

Zwarte Raven en Wolf,
nu gezaam’lijk gekluisterd
door des dwazen kabaal,
doch bevrijd door wie luistert
naar hun aloude verhaal…

Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Lied van zon en maan

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:30

Lied Van Zon En maanMensentaal,
gij hebt gefaald,
tegen 't ontluiken
van leliën en rozen,
gekozen taal tot ruiken,
hebt gij de nederlaag behaald.
In getijden
die werkelijk wijden,
die leven geven,
in zon en maan die d' aarde mennen,
in hun stille lied
moet gij, mensentaal,
uw meerdere erkennen,
ook al hoort ge 't niet.
Ook al verdoofden uwe eigen woorden
uwe eigen oren,
ook al ging 't aan u verloren,
ook al trachtte gij het te vermoorden;
het lied van zon en maan,
van wat zal zijn,
van wat is heengegaan,
overstemt in stilte uw kabaal,
overstemt u; mensentaal.


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Na des Nornens Woord

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:31

Na Des Nornens WoordWaar is heen het land der legenden,
waar sagen skalden zagen?
Immer aan Suttungs me'e
zij zich zullen laven;
hen hoor ik wel, doch vind ik niet,
noch hunne graven.
Weemoedig klinke hunne lied
ongehoord
doorheen dit land van slaven.

Alle wijsheid van heden dagen,
schijne mij slechts dwaasheid toe;
valse vertelsels vrij van vragen,
dit giftig geschenk ben ik levensmoe.

Slechts daar ik waarheid vond;
in ’t skaldenlied uit ’t Oude Oord,
en zo klinke ook uit mijne mond;
dees werelds gebral zwijgen zal,
na des Nornens woord.


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

örlog

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:32

ÖrlogStrijd
tussen beitel en rots baart sculpturen,
tussen druif
en tijd
de wijn.
Niets kan worden zonder te verduren,
Wyrd spelt doelbewuste torturen,
onwillig beminde pijn.
Sterrenlicht in kamp met duist’re zee,
levens pijnlijke barenswee;
de strijd die was zal immer zijn…

Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Seidhr

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:34

SeidhrNaargeestig nevelend,
't zwerk,
waar klinkt de roep der kraaien,
waar heidinnen,
naarstig prevelend,
oervuur laten laaien;
tonen latent gelaat
hunner lunair matriarchaat.

Moeders tot dochters delen
kennis van zwartkoren;
maagdenvaren om te helen,
wolfskers om te smoren.

Vrouwen vreemde rijm
kirren,
als exalterende prefatie;
klank en toon
zijn oud geheim
tot pluriforme feeërie;
't is geen rijm in mensentaal,
dat hier weerklinkt in loverzaal.


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Thules skalden

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:35


Thules SkaldenVer verloren
in scharlaken schemers elegie;
weemoed tot het ochtendgloren,
houdt in mijn hart hegemonie,
laakt lamentabele lethargie.

Thules skalden bekoren
noordsters stralen zonder tanen;
een lied van lot beschoren,
een cantiek niet vrij van tranen;
edoch betraande balsem,
allengs mijn bloeden stelpt;
door zielroering me verderhelpt.

Thules skalden in aphelium;
hun lied is 't wereldgericht,
dat van bloeddoop op ons' sibbe,
de baatzuchtigen beticht.


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Ulfhedhin

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:36

UlfhedhinIn stof der legende
staat fiere mannenbond,
angel en knoop zijn teken
van 't oude verbond.

Mist-sluimerende sluier drapeert,
alzo vereert,
vaak-vergeten sagen,
van krijgsheren die wolfspels dragen.

In de diepte van ons wezen
zijn tijdloos deze heren;
dat wat eens was
zal wederkeren.

Verdwenen is nog niet,
de in 't bloed bevangen drang;
deel te nemen aan 't lied,
van jachtgehuil en nachtgezang.

Poortwachters der volksziel,
wanneer stormtij dreigend is,
weerklinkt uit mensens heugenis:
d' aloude roep der wildernis.


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Elementargeister

Bericht  Ulfgar op wo 05 aug 2009, 04:44

ElementargeisterGlijd en schrijd door weiland en woud,
uit vergeten tijd,
kosmisch oud...
als een zucht door het tastbare,
als een schim door het zichtbare;
wat wij zien in een flits
in de hoek van ons oog,
waarvan wij denken;
"'t is niet echt, maar toch, 't bewoog..."

In de grauwe tijd
van avondval en ochtendstonde,
in 't gejoel van de storm en de stilte der nacht,
heb ik gevonden,
deze stille wachters die houden eeuwige wacht...


Lupus
avatar
Ulfgar

Man Aantal berichten : 16
Woonplaats : Oost-Vlaanderen
Registration date : 04-08-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Gedichten door Ulfgar

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum